Пустельна дичина

Пустельна дичина включає птахів, які переважно живуть в пустелях і посушливих районах.

Видове різноманіття птахів в Україні, які входять в категорію Пустельна дичина, включає 6 видів.

Полювання на пустельну дичину

Серед них

  • 0 видів, полювання на яких дозволено: немає;
  • 2 вида, полювання на яких заборонено: дерихвіст лучний, дерихвіст степовий; серед яких у Червону Книгу України внесено 2 вида: дерихвіст лучний, дерихвіст степовий;
  • 4 вида, полювання на яких не ведеться, тому що вони не відносяться до мисливського фонду країни: рябок білочеревий, рябок чорночеревий, саджа, бігунець.