Мисливські птахи

Мисливські птахи (перната дичина) включають види, які є об’єктом аматорського спортивного і промислового полювання.

Мисливські птахи України та їх видове різноманіття

Видове різноманіття птахів в Україні, яких можна віднести до мисливських, становить 132 види.

  • Водоплавна дичина (50 видів): шилохвіст, чирок малий, крижень, гуска білолоба, гуска сіра, гуска мала, гуменник, гуска біла, гуска гірська, попелюх, чернь чубата, чернь морська, чернь білоока, казарка чорна, казарка канадська, казарка білощока, казарка червоновола, гоголь, морянка, лебідь-кликун, лебідь-шипун, лебідь малий, каменярка, свищ, нерозень, турпан, синьга, крех малий, крех великий, крех середній, чернь червонодзьоба, савка, пухівка, широконіска, чирок великий, огар, галагаз, чирянка-квоктун, гагара білодзьоба, гагара чорношия, гагара полярна, гагара червоношия, лиска, курочка водяна, султанка, пірникоза червоношия, пірникоза велика, пірникоза сірощока, пірникоза чорношия, пірникоза мала;
  • Болотна дичина (54 вида): журавель сірий, журавель білий, деркач, погонич звичайний, пастушок, погонич малий, погонич-крихітка, лежень, кулик-сорока, хрустан, пісочник морський, пісочник каспійський, пісочник малий, пісочник великий, пісочник товстодзьобий, сивка звичайна, сивка морська, бурокрила сивка, чайка білохвоста, чайка шпорова, чайка звичайна, кулик-довгоніг, чоботар, набережник, крем’яшник, побережник білий, побережник чорногрудий, побережник ісландський, побережник болотяний, побережник морський, побережник малий, брижач, побережник білохвостий, побережник червоногрудий, жовтоволик, баранець звичайний, баранець великий, грицик малий, грицик великий, баранець малий, кульон великий, кульон середній, кульон тонкодзьобий, плавунець плоскодзьобий, плавунець круглодзьобий, коловодник чорний, коловодник болотяний, коловодник великий, коловодник ставковий, коловодник звичайний, мородунка, лопатень, косар, коровайка;
  • Лісова дичина (12 видів): голуб сизий, голуб-синяк, припутень, горлиця садова, горлиця звичайна, горлиця велика, орябок, куріпка біла, тетерук, глушець, слуква, коловодник лісовий;
  • Гірська дичина (1 вид): кеклик;
  • Польова дичина (9 видів): перепілка, куріпка сіра, куріпка даурська, фазан, журавель степовий, чайка степова, дрохва, хохітва, джек;
  • Пустельна дичина (6 видів): дерихвіст степовий, дерихвіст лучний, бігунець, рябок білочеревий, рябок чорночеревий, саджа.