Гірська дичина

Гірська дичина включає птахів, які переважно живуть у горах.

Видове різноманіття птахів в Україні, які входять в категорію Гірська дичина, включає 1 вид.

Полювання на гірську дичину

Серед них

  • 1 вид, полювання на яких дозволено: кеклик;
  • 0 видів, полювання на яких заборонено: немає; серед яких у Червону Книгу України внесено 0 видів: немає;
  • 0 видів, полювання на яких не ведеться, тому що вони не відносяться до мисливського фонду країни: немає.