Водоплавна дичина

Водоплавна дичина включає птахів, які переважно живуть на воді.

Видове різноманіття птахів в Україні, які входять в категорію Водоплавна дичина, включає 50 видів.

Полювання на водоплавну дичину

Серед них

  • 26 видів, полювання на яких дозволено: шилохвіст, чирок малий, крижень, гуска білолоба, гуска сіра, гуменник, попелюх, чернь чубата, чернь морська, казарка чорна, казарка канадська, свищ, синьга, широконіска, чирок великий, чирянка-квоктун, гагара білодзьоба, гагара чорношия, гагара полярна, гагара червоношия, лиска, курочка водяна, пірникоза велика, пірникоза сірощока, пірникоза чорношия, пірникоза мала;
  • 21 вид, полювання на яких заборонено: гуска мала, чернь білоока, казарка білощока, казарка червоновола, гоголь, морянка, лебідь-кликун, лебідь-шипун, лебідь малий, каменярка, нерозень, турпан, крех малий, крех великий, крех середній, чернь червонодзьоба, савка, пухівка, огар, галагаз, пірникоза червоношия; серед яких у Червону Книгу України внесено 11 видів: гуска мала, чернь білоока, казарка червоновола, гоголь, лебідь малий, нерозень, крех середній, чернь червонодзьоба, савка, пухівка, огар;
  • 3 вида, полювання на яких не ведеться, тому що вони не відносяться до мисливського фонду країни: гуска біла, гуска гірська, султанка.